Välj 100% förnybar Brynäskraft

Vilket elavtal ska jag välja?

Fast elpris
Vill du ha bättre koll och slippa oroa dig för om elpriset kommer att stiga är ett fast elpris ett bra alternativ. Då blir elpriset detsamma som när du tecknade avtalet och bibehålls under hela avtalstiden. Du kan välja ett fast elpris på ett eller två år. Innan avtalstiden går ut skickar vi givetvis ett nytt avtalserbjudande till dig.

Rörligt elpris
Om du vill kunna ta del av låga elpriser men samtidigt är beredd att ta risken med att priset snabbt kan höjas, kan du välja ett rörligt elpris. Det rörliga elpriset ändras varje månad efter den nordiska elmarknaden. Priset kan alltså röra sig både upp och ner från månad till månad. Rörligt elpris gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid.

Var kommer elen ifrån?

Elen från Gävle Energi kommer från vatten, vind och biobränslen. Att enbart erbjuda förnybar el är en självklarhet för Brynäskraft och ett av våra många bidrag till att skapa en bättre miljö och en hållbarare framtid. Läs mer om 100 % förnybar el från Gävle Energi här.